BELENT

SÖWDA DYNÇ ALYŞ MERKEZI

Ýokary hilli haryt markalarynyň söwdasy güýçli ýarag ýagdaýyna öwrülip başlady. Söwda Medeni dynç alyş merkeziniň dogry gurulan görnüşi, kemçiliklerini aýyrmak üçin we potensiýal alyjylary, has hem ýokary mukdarda artykmaçlyklara ünsi çekmegi bolup durýar. Söwda medeni dynç alyş merkezi “Belent” süýjä meňzeýär. Arhytektiň proýekt çözgütleri, kärende howzy, bir topar ýaryşy doldurma we binanyň iç bölekleriniň dizaýny kärhananyň gurluşyny döretdi. Şöhleli gurşaw adamlary Merkeze çekýär. Doldurmakdaky garaşylýan maksada ýetse, söwda merkezine bagly bolan müşderiler bilen garşydaşyny ýeňmek mümkinçiligine eýe bolýar. Söwda medeni dynç alyş merkeziniň düýbi tutulanda, konsept ösdürilip başlamalydyr. SDAM – proýektiň üstünde işleýänler we marka harytlaryň professionallary bilen birlikde işlemelidir. Diňe şu ýagdaýda hemme birleşen bilimliler bir maksada ýetip bilerler.