HALK BANK

Halk Bankyň terminalynyň dizaýny we wideomahabaty

IDE – AL hyzmat ýörite Halk bankyň mahabatyny taýýarlap berdi. Ýene – de bank kartlarynyň dizaýny hem taýýarlandy. IDE – Al hyzmatyň geljeki maksatlary bazar ykdysadyýetinde elektron ýollarda ösdürmek bolup durýar. Halk bankyň wideomahabaty gyzykly täze maglumatlary öwrenmäge kömek edýär. Biziň toparymyz hyzmatlarynyň ýokary hili etmek üçin işleýärler.