AÝDYŇ GIJELER

SMM MAHABATLARY

Aýdyň gijeler, lampalarynyň mahabatlaryny IDE- Al hyzmat tarapyndan taýýarlandy. IDE – Al hyzmat özüniň ähli hyzmatlaryny täze we tehnologiýalaryň we programmalaryň üsti bilen ýerine ýetirýär. Aýdyň gijeler mahabaty, IDE – Al hyzmatyň taýýarlanmagy bilen sosial ulgamda –da dowam etdirmek mümkinçiligini döretdi. Biziň kärhanamyz siziň hyzmatlaryňyzy öňde baryjylaryň hataryna çykarmaga kömek edýär.