BIZE ÖZ REZÝUMEŇIZI UGRADYŇ

BOŞ WEZIPE SISADMIN

Talaplar:

  • MacOS, Ubuntu и Windowsy kompýutere gurnamak we sazlamak;
  • Ulgamyň gowşaklyklaryny anyklamak we gerekli wagtynda olary aýyrmak;
  • Bütin ulgamlaň monitoring netijeliligini we tehniki näsazlyklary aýyrmak;
  • Tehniki goldaw bermek we edarany ulgam bilen üpjün etmek;
  • Mobil gurluşlaň hyzmat koordinirlemesini dolandyrmak;
  • Edara üçin tehniki resurslary koordinirleme;
  • Web sahypalaň hostingyny sazlamak;
  • WIFI, TCP/IP ulgamlaryň birikme nokatlaryny döretmek;
  • Goraýyş brandmauerleri we marşrutlaşdyrmany sazlamak. GARŞYLANÝAR:Kompýuter ugurlary boýunça bakalawr derejesi.